CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Firma X-Bus oferuje sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych na linii Zawoja – Sucha Beskidzka – Kraków. Zakup biletu miesięcznego szkolnego umożliwia udzielenie 49% ulgi ustawowej (licząc od ceny biletu miesięcznego normalnego). Dzięki zakupowi biletu miesięcznego szkolnego, koszt jednego przejazdu na wykupionym odcinku rozpoczyna się już od 1,89 zł!

Wybrane ceny biletów miesięcznych szkolnych:

Zawoja – Sucha Beskidzka 134,64 zł
Skawica – Sucha Beskidzka 117,81 zł
Białka – Sucha Beskidzka 100,98 zł
Maków Podhalański – Sucha Beskidzka 84,15 zł
Zembrzyce – Sucha Beskidzka 100,98 zł

Budzów – Sucha Beskidzka 117,81 zł
Baczyn – Sucha Beskidzka 134,64 zł
Palcza – Sucha Beskidzka 168,30 zł
Harbutowice – Sucha Beskidzka 185,13 zł
Sułkowice – Sucha Beskidzka 201,96 zł

RODZAJE BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Bilety miesięczne są wystawiane na dany miesiąc kalendarzowy (ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Bilety okresowe są wystawiane na dany okres (ważne 30 dni od wybranej daty).

 
Rodzaj biletu Wysokość ulgi
UCZEŃ do 24 roku życia 49%
STUDENT do 26. roku życia 51%
PRACOWNICZY miesięczny (ważny od 1. do ostatniego dnia miesiąca) 21%
PRACOWNICZY okresowy (ważny na okres 30 dni) 20%
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE do 24. roku życia 78%
STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY do 26. roku życia 78%
DOKTORANT do 35 roku życia 51%
NAUCZYCIEL 33%
NAUCZYCIEL AKADEMCKI 33%
OSOBA NIEWIDOWA z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 37%
OSOBA NIEWIDOWA niezdolna do samodzielnej egzystencji 93%

WNIOSEK O BILET MIESIĘCZNY

Zachęcamy do wypełnienia wniosku online. Uzupełnij poniższy formularz, ustal termin odbioru biletu i przyjdź do naszego biura po jego odbiór. Przyspieszy to formalności. W przypadku zakupu biletu miesięcznego szkolnego/studenckiego, niezbędna jest do wglądu legitymacja szkolna/studencka.

Przy wydaniu pierwszego biletu, doliczana jest kaucja 15 zł za em-kartę.

Wniosek online

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Rodzaj biletu*

  Adres zamieszkania* (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)

  PESEL*

  Nazwa szkoły*

  Numer legitymacji szkolnej*
  Podczas odbioru biletu należy przedstawić ważną legitymację do wglądu.

  Numer legitymacji studenckiej*
  Podczas odbioru biletu należy przedstawić ważną legitymację do wglądu.

  Ilość przejazdów* (minimum 10)

  Odbiór biletu miesięczny możliwy jest tylko i wyłącznie w biurze firmy X-Bus (ul. Józefa Piłsudskiego 36, 34-200 Sucha Beskidzka) w godzinach otwarcia biura (od pon do pt, od 8:00 do 16:00).

  Wybierz termin odbioru biletu*

  Godzina odbioru biletu*

  * - pole wymagane

  REGULAMIN

  1. Bilet miesięczny szkolny jest wystawiany imiennie dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać.
  2. Bilet miesięczny szkolny jest ważny tylko z ważną legitymacją szkolną.
  3. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów.
  4. Udostępnienie biletu osobom trzecim oraz korzystanie niezgodnie z regulaminem spowoduje jego zatrzymanie.
  5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia, a także z powodu zatrzymania wtórnik biletu będzie kosztował 15 zł.
  6. Bilety miesięczne obowiązują tylko na przejazdy w ramach kursów firm: X-Bus, Merc-Bus, Zawoja Bus i RS Transport.
  7. Osoby zainteresowane przedłużeniem ważności karty magnetycznej na następny miesiąc zgłaszają się bezpośrednio do kierowcy (na początku miesiąca), a po uiszczeniu opłaty karta magnetyczna zostaje ponownie doładowana.
  8. Karta magnetyczna jest ważna wyłącznie z aktualnym paragonem z kasy fiskalnej.

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest: X-Bus Sp. z o.o. Sp.k. ul. Józefa Piłsudskiego 36, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552-172-50-10

  1. Dane osobowe będą wykorzystywane do wystawiania imiennych biletów miesięcznych i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  2. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania z biletu miesięcznego przez osobę, której dane dotyczą.
  3. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest właściciel firmy.
  4. Dane osobowe będą mogły być udostępniane organom władzy państwowej i organom kontrolującym.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych, które nie są prawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych,
   3. niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  6. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

  Oświadczam, że udostępniam dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych w celu wystawienia imiennego biletu miesięcznego.